EBOOKS   INTERVIEWS & LECTURES   READ OUR BLOG
  HOME   SYSTEMS THEORY    REALIMITEIT   STABILITY   SUSTAINABILITY   COMPLEXITY   SERVICES   HW FUND    
         
         
           
         
    THE HUMAN WELLBEING FUND          voor   zie onder
IF YOU WANT TO STAY FREE, PLEASE SUPPORT THE CREATION OF A PEOPLES LOBBY?
#bigthingshavesmallbeginnings

A peaceful method to regain human dignity, protect our freedom and justice is to buy influence. Corporations and banks do this too. They employ lobbyists, so why don't we? This Human Welfare Fund is based on system science and common sense described in this website and not ideological.

What are we going to do?

  • Establish a People's Lobby in Brussels, Washington and other cities where decisions are made about us without consulting us, the people.

  • Representation at the United Nations, World Economic Forum in Davos, The Bilderberg Meetings, European Union, G20, G7, etc. We will sit at the negotiating tables, worldwide, supported by the information, the knowledge of all of us.
  • Supporting people, businesses, entrepreneurs, employment

  • Preserving human and non human life, the environment and social cohesion

Every1Together is prepared to represent you, the people of the 99%, to sit at the negotiating tables, worldwide, supported by the information, the knowledge of all of us.

We call on all concerned people, but also journalists, bloggers, vloggers, researchers, social entrepreneurs, NGOs and activists to work together through the Human Wellbeing Fund. Join and donate what you can afford? Imagine; 1 dollar or Euro per week, a billion people?

Donate and Sponsor

Donate any amount you want directly to Van Campen Arend,  'Supporting Human Wellbeing Fund'

Our bank account / IBAN: CH98 0076 5001 0361 5110 6 - Swiftcode: BCVSCH2LXXX

This fund will be fully transparent and will only be used for purposes that support our common mission.

Communication through Conversation

Please join our Telegram Group and our encrypted freedom conversations here

Arend van Campen                                                Paul van Montfoort
Switzerland: Tel. +41 79 83 71 392                     The Netherlands: Tel. +31 6 30 44 48 00
avc@creazene.org                                                  Paul@brugnaarsucces.nl

 

HET MENSELIJK WELZIJN FONDS       
ALS U UW VRIJHEID WILT BEHOUDEN, STEUN DAN AUB DE CREATIE VAN EEN VOLKSLOBBY?

Een vreedzame manier om de menselijke waardigheid, vrijheid en rechtvaardigheid te beschermen is door invloed te kopen. Bedrijven en banken doen dit ook. Zij hebben lobbyisten in dienst, dus waarom wij niet? Dit Menselijk Welzijn Fonds is gebaseerd op systeemwetenschap en gezond verstand omschreven in deze website en niet ideologisch.

Wat willen we doen?

·       Het opzetten van een Volkslobby in Brussel, Washington en andere steden waar beslissingen over ons worden genomen zonder ons, de mensen te raadplegen.

·       Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties, World Economic Forum in Davos, De Bilderberg Meetings, Europese Unie, G20, G7, etc. We gaan aan de onderhandelingstafels zitten, wereldwijd, gesteund door de informatie, de kennis van ons allemaal.

·       Het ondersteunen van gedupeerde mensen, bedrijven, ondernemers, werkgelegenheid.

·       Het behoud van het menselijk en niet menselijk leven, de sociale cohesie en het milieu.

Ieder1samen is bereid u, de mensen van de 99%, te vertegenwoordigen, om aan onderhandelingstafels te gaan zitten, wereldwijd, ondersteund door de informatie, de kennis van ons allemaal.

We roepen alle bezorgde mensen, maar ook journalisten, bloggers, vloggers, onderzoekers, sociale ondernemers, NGO’s en activisten op om samen te werken via het Human Wellbeing Fund. Word lid en doneer wat u kunt missen? Stelt u eens voor; 1 dollar of Euro per week, een miljard mensen?

Doneren en Sponsoring?
Doneer direct aan Van Campen Arend onder vermelding van 'Steun het Human Wellbeing Fund' een bedrag dat u wilt uitgeven.

Onze bankrekening / IBAN : CH98 0076 5001 0361 5110 6 - Swiftcode: BCVSCH2LXXX

Dit fonds zal volledig transparant zijn en zal alleen worden gebruikt voor doeleinden die onze gemeenschappelijke missie ondersteunen.

Communicatie en Conversatie

We stellen u voor om lid te worden van onze Telegramgroep om gecodeerde berichten te kunnen versturen hier


Arend van Campen                                                   Paul van Montfoort
Zwitserland: Tel. +41 79 83 71 392                       Nederland: Tel. +31 6 30 44 48 00
avc@creazene.org                                                    
paul@brugnaarsucces.nl


   
         
             
    Sustenance4all
avc@creazene.org 
Address:
Schulhausstrasse 11
3932 Visperterminen
Switzerland
Telephone:
Switzerland: +41 79 83 71 392
Holland: +31 6 54 931 738